Kalendarium sporu o rewitalizację


01.08.2005 - ogłoszenie przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie konkursu na rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich.
05.12.2005 - rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze miejsce (nagroda 10 tys. zł i zlecenie wykonania projektu) otrzymuje praca przygotowana przez czteroosobowy zespół projektantów z Gdyni pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Kleczkowskiego.
29.09.2006 - pierwsza prezentacja projektu rewitalizacji.
27.11.2006 - kierownik Delegatury WUOZ, K. Kaliściak akceptuje projekt (w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
22.02.2007 - protest do Generalnego Konserwatora Zabytków (dalej: GKZ) wysyła Oddział Gdański TOnZ.
07.03.2007 - protest do GKZ wysyła prof. A. Tomaszewski - prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.
07.05.2007 - protest do GKZ wysyła Oddział Warszawski TOnZ.
09.05.2007 - posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej, poświęcone oprotestowanemu projektowi.
06.06.2007 - negatywna opinia GKK i wszczęcie przez GKZ postępowania w sprawie unieważnienia decyzji K. Kaliściaka.
13.11.2007 - GKZ unieważnia zgodę konserwatorską na rewitalizację Zamku.
31.01.2008 - Rada Miasta (13 za, 7 przeciw, 1 wstrz.) apeluje do Ministra Kultury o zgodę na kontynuowanie rewitalizacji.
07.05.2008 - przyjazd ministra Merty (GKZ) do Ciechanowa celem ustosunkowania się do argumentów Muzeum i władz miasta.
11.06.2008 - ostateczna decyzja GKZ, unieważniająca decyzje konserwatorskie i zakazująca rewitalizacji w proponowanym przez Muzeum kształcie. Muzeum kieruje spór na drogę sądową.
25.11.2008 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla decyzję GKZ i przywraca zgodę konserwatorską na rewitalizację Zamku.
02.01.2009 - protest Związku Szlachty Polskiej wystosowany do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika.
10.03.2009 - Związek Szlachty Polskiej wysyła kolejne pismo, tym razem do GKZ, ministra Tomasza Merty.
lato 2009 - Trwa akcja zbierania podpisów mieszkańców Ciechanowa i okolic pod pismem do ministra Merty, sprzeciwiającym się rewitalizacji zamku. W zbieraniu podpisów uczestniczy koło TOnZ w Ciechanowie, Ruch na Rzecz Cywilizacji Życia oraz Drużyna Wojów "Arkona"
08.11.2009 - Złożenie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1000 podpisów mieszkańców Ciechanowa i okolic, przeciwko proponowanej przez Muzeum rewitalizacji zamku.
15.03.2010 - Muzeum podpisuje umowę z przedstawicielami władz województwa mazowieckiego na finansowanie I etapu rewitalizacji zamku, według dotychczasowego projektu.
17.12.2010 - Konferencja prasowa w siedzibie Muzeum, dotycząca przeiegu I etapu rewitalizacji Zamku.
koniec 2011 r. - planowany termin zakończenia I etapu rewitalizacji.
wiosna / lato 2012 r. - wciąż nie dokonano otwarcia zrewitalizowanego zamku.
listopad 2012 r. - Piąty przetarg ma meble do nowoczesnego pawilonu w dalszym ciągu opóźnia jego oficjalne otwarcie.
styczeń 2013 r. - Otwarcie zamku po I etapie rewitalizacji.